قوانین

  • چند حساب وجود ندارد
  • بدون استفاده از ربات ها
  • عدم ارسال هرزنامه در انجمن
  • هیچ زبان نفرت انگیزی در جامعه وجود ندارد
  • فقط پاسخ جدی نظرسنجی است
  • در نظرسنجی ها سرعت غیر مجاز وجود دارد
  • در صورت بروز اشکال ، دستکاری سیستم نمی شود
  • بدون کلاهبرداری یا تلاش برای هک

در صورت عدم رعایت قوانین ، Ebuno حق قفل کردن حساب کاربری را دارد

ساخته شده با در استکهلم © 2020 Ebuno AB